POSEM A LA TEVA DISPOSICIÓ UN ESPAIS ON PODRÀS GAUDIR D'ACTIVITATS PER MANTENIR I RECUPERAR L'ENERGIA, L'EQUILIBRI FÍSIC, MENTAL I EMOCIONAL.
UN ESPAI I UN TEMPS PERQUÈ T'AJUDIN A GESTIONAR I A POTENCIAR LA TEVA VIDA AMB MÉS CLAREDAT

Segueix-nos a Facebook

Activitats

VIATGE - CURS
RESPIRANT EL PARADÍS | QUI GONG DELS ELEMENTS

Aquest és un viatge a unes illes que neixen a 1.600 metres de profunditat, enmig de l’Oceà Atlàntic.
Respirarem els elements en espais naturals on la terra ens mostra a flor de pell els cinc elements, ens endinsarem en l'oceà, on la balena i el dofí ens acompanyaran amb el seu sonar universal alliberador de records.
En el curs viurem el "paradís" integrant el Qi Gong en la quotidianitat, evocant la força que habita en tots nosaltres mentre passegem per aquests espais renovadors.

BLOG DEL VIATGE


TAI-XI

Té els seu orígens en les arts marcials; enforteix el sistema nerviós, millora la postura, l’agilitat i la flexibilitat.

Impartit per Isabel Just: Instructora des de l'any 2000 por l'Associació Catalana de Choy Li Fut Tai Chi Chuan Chi Kung.

TAI-XI al Xipreret

Hem iniciat una nova activitat! Tai Xi al parc del Xipreret
Un dissabte al mes a les 10.30
La experiència ha estat molt i molt bona, constata'n que practicar a l'aire lliure és molt energitzant i enriquidor.

Impartit per Isabel Just: Instructora des de l'any 2000 por l'Associació Catalana de Choy Li Fut Tai Chi Chuan Chi Kung.

XI-KUNG

Treball terapèutic que elimina els bloquejos energètics millorant la respiració; allibera tensió.

Impartit per Isabel Just: Instructora des de l'any 2000 por l'Associació Catalana de Choy Li Fut Tai Chi Chuan Chi Kung.

GESTALTSHIATSU

Teràpia Individual.

Impartit per Isabel Just: Terapeuta de GestaltShiatsu
isabeljust.com

KATSUGEN UNDO

Respectant les lleis de la natura la zona de contracció tornarà a trobar la flexibilitat de la mateixa manera que un arc torna al seu lloc quan s’ha llensat la fletxa.
El katsuguen desenvolupa el moviment espontani i activa el poder d’autocuració del nostre cos, la fluïdesa i la flexibilitat que es va produint durant la sessió aporta el cultiu i el respecte cap a la naturalesa del propi cos, el regula. 
Es tracta de deixar que el sistema motor extrapiramidal s’expressi lliure i espontàniament. 
En la practica l’organisme posa en moviment sotil el Qi ( energia ) el qual s’emporta ( com un vent intern ) les contraccions i d’altres anomalies. Una pràctica regular ofereix al cos la possibilitat de alliberar-se del excés de tensió i proporciona un manteniment considerable de la bona salut.

- activa el sistema nerviós parasimpàtic
- allibera tensions, es reabsorbeixen els accessos, i es desencadena el desbloqueig
- s’activa el sistema immunològic, l’enforteix
- beneficia la coordinació de la CVP ( cap, vèrtebres i pelvis )

Impartit per Isabel Just; instructora de Tai Xi - Xi Kung. Terapeuta de GestaltShiatsu


REFLEXOLOGIA PODAL

La reflexología podal tiene enormes beneficios físicos, psíquicos y emocionales, ya que colabora con las funciones del organismo y las eleva al máximo de su potencial.
Los buenos resultados de la reflexología hacen que hoy en día sea aplicada por profesionales sanitarios y fisioterapeutas.

Entre los beneficios que aporta la reflexología podemos destacar:
- Alivia el estrés
- Mejora la circulación sanguínea, sistema digestivo, órganos de eliminación, así como problemas hormonales
- Ayuda en problemas alérgicos, pulmonares
- Alivia el cansancio y la fatiga
- Favorece el sueño reparador

Terapeuta: Mª Angels Lineo


LES ESENCIES FLORALS

Las esencias florales potencian las virtudes opuestas a estados emocionales disarmónicas que causan sufrimiento (estrés, miedo, incertidumbre), permitiendo equilibrar y  mantener una apreciación más armónica en un medio de vida cambiante como el actual.  Actúan en las causas profundas y sutiles de los conflictos humanos.

Pueden ser asociadas a otros tratamientos o terapias, ya que siempre potencian el proceso de curación y en los casos de procesos crónicos aportan sosiego y paz interior. Pueden usarse sin riesgo ya que no tienen acción bioquímica o principio activo y por lo tanto, no son posibles sobredosis, efectos secundarios o dependencias. Son remedios vibracionales, no son medicamentos y no interactúan con ellos.

La energía sutil de las flores es de una inestimable ayuda para la armonización interior así como la mejora de la calidad de vida y más en un momento tan especial para la humanidad, donde está emergiendo un nuevo paradigma o modelo de vida.  Las flores y su terapia son un puente de reencuentro entre el hombre y la naturaleza.

Terapeuta: Mª Angels Lineo

REIKI

Reiki es el antiguo sistema de curación que significa energía universal de vida, dicha energía es canalizada hacia las personas, aportando grandes beneficios curativos.

Terapeuta: Mª Angels Lineo

SHIATSU PER EMBARASSADES

Ajuda a cuidar l'estat emocional i físic de la mare, proporcionant un embaràs més ple, més conscient i amb la major estabilitat possible per al futur fill.
Prepara l'organisme de la mare per acollir el nen que s'està gestant, ajudant-la a adaptarse a les transformacions profundes del seu cos i a la recuperació física dels últims mesos, ja que el pes del nen incideix en la seva estructura. Facilita doncs, el procés del part tan per la mare com pel fill.

Impartit per Isabel Just: Terapeuta de Shiatsu. Titulada 1996-1999  per l'Associació Espanyola de Shiatsu (afiliada a la IMSS (USA) i a la BRITHISH SCHOOL OF SHIATSU-DO (Anglaterra)


MASSATGE AYURVEDA

Com el seu nom indica, el massatge ayurvèdic prové de l'Ayurveda, la medicina tradicional índia, i un dels sistemes de manteniment i prevenció de la salut holística, més antics de la humanitat.

L'Ayurveda té com a objectiu restablir l'equilibri integral del ser humà a nivell físic, mental, emocional, energètic i espiritual. Considera que l’organisme està travessat per un "alè vital" anomenat Prana, i quan aquest flux energètic es pertorba, principalment a causa de l’estrès o d’hàbits inadequats de vida, l'organisme pateix nombroses disfuncions: problemes digestius, dolors musculars, mal de cap, mal d’esquena, ansietat, insomni...

La medicina Ayurveda considera el massatge com una de les vies principals per impulsar el benestar psicofísic. Mitjançant l’aplicació d’olis tebis medicats amb plantes, així com del conjunt de manipulacions que conformen el massatge ayurvèdic, es promou el restabliment de l’equilibri i circulació de l’energia vital.

Des dels peus fins al cap, es treballa cada zona en un moviment de reunificació amb tot el cos tenint en compte els 5 elements que el constitueixen: l'aire, l’èter, el foc, l'aigua i la terra, organitzats segons els tres sistemes vitals anomenats: Vata, Pitta i Kapha .

El Massatge Ayurvèdic relaxa la ment, calma les tensions nervioses i l’estrès. Millora el descans i la qualitat del son. I, afavoreix la depuració i revitalització de tot l’organisme.


Durada del massatge: 90’


YOGA-HATHA

Es el Yoga amb el que aconseguim  flexibilitat i equilibri a nivell físic i també mental ja que un i altre están ben relacionats. Camí cap a l’autoconeixement ja que en cada moviment hi posem atenció i escolta a les respostes del cos en arribar a cada postura (âsana).
També introduim exercicis de respiració conscient (pranayâma) activant i modulant l’energia i al estar directament relacionada la respiració amb el sistema nerviós, experimentem una agradable  calma i serenitat.

-NIDRA

Es una important técnica de meditació i relaxació conscient a tots els nivells ja que la vertadera relaxació es produeix quan es relaxen les emocions i es disol la tensió mental.
La pràctica és molt agradable, estirat , sense els inconvenients de postures determinades i ben conscient en tot moment, si bé comencem amb suaus moviments per activar l’energia.
Es un camí cap a l’autorrealització personal, cap a sentir-se més un mateix, ja que disol les impressions mentals, condicionants..(samskâras) .
També cadascú elabora el seu propi Sankâlpa, una frase o determinació o autoafirmació positiva, a fi de que fructifiqui enriquint la pràctica, i podria ser també amb intenció de deixar de fumar o d’altres hàvits dels que volguem desprendre’ns.    

Yoga Hatha | Yoga Nidra

-Impartit per Fina Casanellas. Professora de Yoga, per la AEPY,  Associació Espanyola de Practicants de Yoga, membre de la Union Européenne de Yoga.
Titulada com a professora el 2003 per Cristina Mata,de l’escola Equilibrium de Barcelona, i seguint la formació en diferents cursos i seminaris a Zinal(Suïssa) i amb Swami Digambarananda, Conchita Morera, Miquel Gabarró, entre d’altres.


FLORS DE BACH

Eduawrd Bach, metge bacteriològic, cirugià y homeòpata anglès, creador d'aquest sistema vibraciona i energètic d'aquestes 39 essències florals, l'acció de les quals es basa en el desenvolupament dels dons i virtuts de l'esser, propiciant una reorientació emocional i una conseqüència física.


TÈCNICA ALEXANDER

Fer el no fer
Aturarse per seguir
Una tècnica sense tècnica
Una dirección no directiva
Deixar anar l'esforç i trobar la força

La Tècnica Alexander és un mètode de treball personal que, a través d'un tractament conscient dels hàbits corporals que interfereixen amb el propi ésser, facilita l'alliberament de patrons físics, mentals i emocionals fomentant la creativitat, la comunicació i la salut d'una manera integral.
Motivat per les seves limitacions vocals a l'hora de desenvolupar el que era la seva vocació i la seva professió (declamar fragments de Shakespeare), FM Alexander va formular un procés de pensament en l'acció amb el qual va aconseguir frenar la problemàtica que estava afectant la seva veu i en definitiva al funcionament de tots els seus mecanismes psicofísics.
A través d'un aprenentatge agradable basat en "deixar de fer el que interfereix", aquesta tècnica facilita el contacte permanent amb el propi "ser" com a via preventiva i sanadora, sense exercicis repetitius ni entrenaments mecànics.
A més d'aportar extensos beneficis terapèutics, la tècnica Alexander ens mostra la possibilitat de prendre responsabilitat en l'ús que fem de nosaltres mateixos en la interacció amb la vida.

Impartit per: Itziar Castillo Otaola - enformaconsciente.blogspot.com.es
Mestre de Técnica Alexander graduada en el "Alexander Techniek Centrum Amsterdam", 1997. Membre de APTAE (Associació de professors de la Tècnica Alexander d’España).

VENTA DE LLIBRES

Al Centre Onna disposem dels llibres d'Angela Castillo Olmo:
http://www.angelacastillo.com/


Girasoles al Amanecer  15euros. 

Los ojos de la noche 13euros